Pornokoningin
.NL
 

Hetero > Lesbisch > Homo > Internet sex > Sex op het werk > Hoeren > Groepssex > Plassex > SM

Stoom

Het Turks Bad was leeg.
Hij liep door de mist naar de ligbank en liet zich op de bank zakken.
De hitte weldadig, rozig makend, poriën openend.
Totale stilte.
Na verloop van tijd parelen waterdruppels op zijn huid, zweet vermengd met de hete waterdamp.
Het genot van het voelen van het vocht op zijn lichaam, de hitte om hem heen, het glijdend over zijn huid strijken met zijn hand, de druppels tot waterbanen vegend op zijn buik en heupen.
Diep ademen om de hitte ook in zijn longen te voelen doordringen, ruimte in zijn borst scheppend.
Met een zekere weldaad beziet hij liggend zijn lijf, de platte buik, zijn borstkas, zijn armen langs zijn lichaam. Verder, al wat vager in de mist, zijn rustende geslacht op het dauwnatte schaamhaar, de druppels gevangen in de krullen. Verdwijnend in de hete dampen zijn dijen en onderbenen, zacht glinsterend van het vocht.
Zweten.
Bijna in slaap vallend, rozig in zijn hoofd, komt een fantasie bij hem boven, van lang geleden.
Hoe hij, net als nu, in een Turkse sauna lag te zweten, en in de mist een vage schim kon ontwaren, een vrouwelijke gestalte op enkele meters van hem af, op het oog zich niet bewust van zijn aanwezigheid.
Ook zij met een beginnende wellust het eigen lichaam strelend, genotvol de contouren volgend en koesterend, van haar schouders langs haar borsten omlaag, via heupen en buik een voor makend tussen haar bijen, via het ene gevouwen been omhoog naar de knie.
Hoe hij dat kon zien, de ontwakende wellust van dat lijf, zo onaangedaan en onbewust van zijn aanwezigheid. De ontwakende wellust bij hemzelf, zo onbarmhartig zichtbaar meteen, zijn buik die verhardt, zijn penis die langzaam zwelt en langs zijn dijen omhoogkruipt, langs zijn lies glijdt en kloppend tot rust komt op zijn buik, de top net zijn navel rakend. Een vluchtige handbeweging over zijn lid, het vertrouwd opwindende gevoel van zijn hardheid in zijn handen, elke ader en ribbel hem bekend.
Hij schrok wakker. Had hij geslapen? Het moest haast wel, hij had even gedroomd waarschijnlijk.
Grappig het effect van zulk een droom op zijn lichaam, ook nu zijn lid groot en gezwollen op zijn buik, zijn hand er lichtjes overheen gedrapeerd. Hij opende zijn ogen een beetje, keek wat omlaag, kreeg een schok van verrassing.
Hij was niet alleen.
Waarschijnlijk binnengekomen toen hij lag te soezen, schiet het door zijn met moeite ontwakende hoofd.
In de hoek zag hij een vage contour van een vrouwenlijf zitten, ietsje onderuit gezakt, één been opgetild, de hiel steunend op de zitting.
Haar hoofd verdwijnend in de mist, een hint van haar hals, oor en kin.
Zou ze hem nou gezien hebben, in deze kennelijke staat, vraagt hij zich enigszins onzeker af.
Het effect van deze gedachten meteen voelbaar in zijn lijf, de opwinding begint te zakken en het bloed stroomt weer rustiger. Maar net op dat moment ziet hij als een schim in de mist een hand bewegen, een aanzet van haar hand eigenlijk, bewegend langs en tussen haar benen.
Zou ze......
Nee......
De nieuwsgierigheid prikkelt enorm.
Het is onmogelijk scherp te zien door de mist, maar net op het moment dat hij serieus begint te twijfelen aan zijn eerste waarneming, maakt de vrouw in de hoek een beweging en verandert van houding, langzaam en op het oog doelbewust.
Ze is op haar buik gaan liggen, haar lichaam gestrekt, haar voeten reiken nu bijna tot de zijne.
Ze negeert hem volkomen en het lijkt dat ze totaal ontspannen is, opgaand in haar rust.
Zijn rozigheid heeft nu plaatsgemaakt voor aandachtige observatie, en hij is bijna niet meer verbaasd als hij ziet hoe de onbekende haar handen over haar zijden laat glijden, haar onderrug passeert en haar billen langzaam van boven naar beneden streelt, de volle rondingen volgend en aftastend.
De druppels waarschijnlijk ook uitvegend, bedenkt hij zich, zo nat als het oogt door de hete waterdamp.
Haar handen blijven het eigen lichaam strelen, totaal in zichzelf gekeerd, geconcentreerd op de pure sensatie van water op huid. Of toch meer......
Hij is stil rechtop gaan zitten, hondsnieuwsgierig nu, een wee gevoel maakt zich van hem meester, ook hij voelt nu het vocht in straaltjes stromen, druppelend van zijn opgerichte bovenlijf naar zijn billen en schoot. Zijn opwinding is teruggekeerd en lijkt een eigen leven te zijn gaan leiden, hard rechtop en glinsterend van het vocht.
In een krankzinnige opwelling reikt hij voorover, vouwt zijn benen open en raakt met zijn vingertoppen de voetzolen van de liggende gestalte voor hem.
Geschrokken van zijn opwelling wil hij terugtrekken, als hij ziet hoe ze reageert op zijn vluchtige aanraking, hoe haar voeten iets van elkaar wijken en zich krommen en strekken.
Nu, zich onmerkbaar verstellend, op handen en knieën zittend, nadert zijn hoofd haar lichaam, door de damp ziet hij haar benen vaag omlijnd, nu iets uit elkaar geweken.
Als in een vertraagde film zien zijn ogen hoe ze haar billen iets verheft, haar rug wat kromt en een schim van een hand onder haar buik tussen haar benen verschijnt, daar even vertoeft en vervolgens zacht neerdaalt op haar schaamstreek, langzaam bewegend en strelend.
Hij kan niet meer helder denken, wanneer hij gevolg geeft aan het uitnodigend tafereel voor zijn ogen, en met een siddering zijn hoofd laat zakken en zijn lippen het vocht op haar enkels en kuiten laat proeven.
Zijn gezicht nog natter makend laat hij zijn lippen en wangen over haar huid glijden, van haar gespannen kuiten naar haar knieholtes, waar nog ronde druppels op haar benen rustten trekt hij nu een nat slakkespoor met zijn haren, wangen, lippen en kin.
Waanzin, totale waanzin maar voor denken is geen plaats meer, als zij reageert met haar benen nog wijder te spreiden, iets naar zich toe trekken, haar bekken zich verheffend van de ligbank, haar billen nu rond omhoogkomend, haar hand druk bezig in het zwarte beschaduwde moeras ertussen.
Haar dijen likkend, over haar billen glijdend met zijn gezicht, zijn neus de vallei vanaf haar stuitje betredend, zijn vocht vermengend met haar vocht, het alom aanwezige water druppelend en stromend.
Haar vingers raken zijn kin, tasten langs zijn lippen, begerig likt hij haar hand en proeft de zilte zoetheid van haar natte geslacht, zo smakend naar meer, meer, meer.
Ze trekt hem dichter op zich, werkt op tegen zijn nu geheel tussen haar billen verdwenen gezicht, drukt haar schaamlippen tegen zijn tong en lippen, willig wijkend, haar hand nog bezig op de plek waar haar lippen samenkomen, twee vingers diep en langzaam cirkelende bewegingen makend.
De indrukwekkende stilte wordt slechts verbroken door hun ademhaling, jachtig en hijgend.
Lange halen over haar rug, zijn tong gestrekt tot diep in haar binnenste, zijn handen om haar flanken, de aanzet van haar borsten voelend, geplet door het gewicht van haar bovenlijf, plat op de ligbank gedrukt, zo afzettend om haar onderlijf hoger te kunnen krijgen, ritmisch opwerkend tegen zijn neerkomende gezicht.
Schuivend, glijdend, haar hand over zijn borst, een arm grijpend, hem hoger trekkend, ze wil hem helemaal, benen langs dijen glijdend, hij landt met zijn volle gewicht op haar, steunt met één been op de grond, de ander haar dijen spreidend, zijn trillende penis door haar bilspleet heenhalend, niet hoger willend, lager, lager, dieper, het is te glad om goed te kunnen bewegen, hij glijdt steeds weg.
Haar lichaam schuivend, meegevend, dan haar hand diep reikend, hem toestekend, zijn lid omvattend, langs de schacht glijdend, zijn hard compacte ballen strelend, dan vastnemend en hem doelbewust naar de ingang leidend, even glissend schuiven tot hij plots de hitte om zijn penis voelt, de strakheid van haar vulva, het even stroeve van het water maar dan als over een glijbaan haar diepte binnendringend, eindeloos tot zijn buik haar billen raakt, en haar kreun de zijne plots overstemt.
Haar zachtheid van binnen, uitzinnig gevoel in zijn lijf, zijn eikel brandend in haar binnenste, kloppend en gezwollen. Haar nat gekromde rug voor zijn ogen, haar haren als een waterval over haar schouders, het hoofd omhoog geworpen, haar billen dicht tegen zijn buik, wijkend de zwarte schaduw tot waar zijn penis ertussen verdwijnt, glimmend in en uit haar glijdt, van glijden overgaat in stoten, haar nemend met lange halen naar beneden, aanhouden en wachten diep in haar buik, langzaam terugtrekken tot zijn kloppende top haar schaamlippen doet wijken, bijna het contact verliezend en dan weer versnellen, terugstotend de diepte in, meedogenloos tempo, niet te snel, geconcentreerd, zijn spieren gespannen, het zweet gutst van zijn gezicht en schouders, druppelend op haar rug en rondjes draaiende heupen, meegevend met zijn bewegingen, opwerkend cirkelend synchroon hem diep willen voelen, overal, vooraan langs haar gezwollen parelende clitoris, langs de zijden van haar lippen, omhoog achterlangs langs het perineum, tot bijna totaal diagonaal de hoek van zijn penis met haar geslacht, om weer diep in haar te zakken, steeds dieper, harder, eisender, lekkerder, geiler, heter, natter.
In een opwelling grijpt hij haar haren, trekt haar hoofd naar zich toe, als op dat moment haar trillen een electrische siddering wordt, bijna onhoudbaar heftig schokkend, zich totaal tot aan de wortel zich aan zijn penis rijgend, hem zo diep mogelijk voelend, haar schokken om zijn kloppende penis, haar snikkend kreunen, nog steeds die waanzinnige trilling, hem over de rand van het ravijn stuwend, haar heupen grijpend en als een vonk van vuur de hitte uit zich voelt stromen, haar bijna plet met zijn orgastisch bewegende stoten, vrijwel synchroon met haar nog naijlende orgasme, eindeloos moment van het voelen, stralen uit hem pulserend de diepte in, de eindeloosheid, even, tijdloos, tot hij bezwijkt en leeg en uitgeput op haar lichaam neerzakt.
Met een schok opent hij zijn ogen, stoot zijn hoofd als hij zich draait, zijn gedachten tollend.
Allejezus, had hij nou geslapen.......? Gedroomd......? Met onwennige blik richt hij zich op, oververhit van het te lang liggen in het turkse bad, duizelig door het bewegen van zijn hoofd. Het suizen van het bloed in zijn oren, zijn ogen prikkend en even sterretjes ziend. Als hij wat bijkomt en om zich heen kijkt, ziet hij in zijn ooghoek een schim de ruimte verlaten.